Oudercommissie

BSO Nijmegen heeft voor alle locaties aparte oudercommissies, zoals de GGD voorschrijft. Deze ouderraden hebben een adviserende taak richting directie. Zo worden bv. prijsaanpassingen, nieuwe stagiaires, het pedagogisch beleid en sommige andere zaken (bv. personeelsbeleid) waarbij het van belang is dat de ouderraad op de hoogte is en/of advies kan geven éérst aan de oudderraden ter goedkeuring voorgelegd.  Richting ouders / verzorgers hebben zij als taak in in voorkomende gevallen te informeren of raadplegen.  Ouders met vragen kunnen mailen naar het centrale mailadres van de OC’s.

De oudercommissie buitenschoolse opvang van Kinderopvang Rijk van Nijmegen, zoekt versterking! Is lidmaatschap van onze Oudercommissie iets voor u? Bent u enthousiast en betrokken bij de opvang van uw kinderen en vindt u het wel eens leuk om een kijkje in de keuken te krijgen? De Commissie komt enkele keren per jaar bijeen. We horen graag van u!  Wilt u nog even hierover doorpraten of weten hoeveel tijd het lidmaatschap van de Oudercommissie kost? U kunt geheel vrijblijvend  contact opnemen. Stuur uw mail