Buitenschoolse Opvang Nijmegen: waar u en uw kind echt keuze hebben!

BSO Nijmegen BV en KDV de Zonnestraaltjes BV
(voorheen: KORVN – kinderopvang Rijk van Nijmegen) verzorgen kinderopvang met name in Nijmegen centrum en oost.
.

4 locaties met 7 groepen in Nijmegen-Oost:

 • Toverfluit (kleuters);
  – van Gentstraat 106, Nijmegen
 • Flierefluit: kunst, cultuur en zwemles (maandag, dinsdag en donderdag); vrijdag BSO groep
  De Verkenners“;
  – Postweg 187, Nijmegen
 • Oberon: sport en spel;
  – Sportpark Mariënbosch, Nijmeegsebaan 143, Heilig Land Stichting
 • Keizer Karel en Bosbengels: Natuur en Scouting met aparte kleutergroep.
  – Sophiaweg 450, Nijmegen

Scholen
Wij halen op van de volgende scholen: Meander vrijeschool voor Basisonderwijs, Montessorischool, Klein Heyendaal, De Buut, Muze, Sterredans
(alle Nijmegen-Oost), het Kleurrijk. 
Van andere scholen zoals de Biezenkamp, Brakkenstein en de Akker komen ook kinderen waarvan de ouders zelf voor vervoer zorgen.

Visie
Wij laten ons inspireren door de pedagogische visie van Rudolf Steiner: de ontwikkeling van het gevoelsleven en creatieve vorming zijn de basis voor de verstandelijke ontwikkeling van kinderen.We hebben oog voor de eigenheid van ieder kind en respecteren het tempo en de manier waarop het zich ontwikkelt.

BSO Nijmegen staat open voor kinderen, ouders en verzorgers van iedere gezindte. Wij keuren nadrukkelijk iedere vorm van discriminatie af.
Directie, leiding en leden van de oudercommissie gaan zonder vooroordelen met iedereen om, ongeacht sociale, culturele, religieuze of etnische achtergrond.