Buitenschoolse Opvang Nijmegen: waar u en uw kind echt keuze hebben!

Kinderopvang Rijk van Nijmegen ( KORVN ) is een samenwerkingsverband tussen BSO Nijmegen en KDV De Zonnestraaltjes. Wij verzorgen kinderopvang met name in Nijmegen centrum en oost..

–> Werken bij ons? We hebben vacatures! Kijk hier <<-

4 locaties met 8 stamgroepen in Nijmegen-Oost:

 • Toverfluit (kleuters);
  – van Gentstraat 106, Nijmegen
 • Flierefluit: kunst en cultuur (maandag, dinsdag en donderdag); 
  – Postweg 187, Nijmegen
 • Oberon: sport en spel;
  – Sportpark Mariënbosch, Nijmeegsebaan 143, Heilig Land Stichting
 • Keizer Karel en Bosbengels: Natuur en Scouting met aparte kleutergroep.
  De Verkenners; woensdag en vrijdaggroep
  – Sophiaweg 450, Nijmegen

Scholen
Wij halen op van de volgende scholen: Meander vrijeschool voor Basisonderwijs, Montessorischool, Klein Heyendaal, De Buut, Muze, Sterredans
(allemaal Nijmegen-Oost), het Kleurrijk. 
Van andere scholen zoals de Biezenkamp,  Brakkenstein en Hazesprong komen ook kinderen waarvan de ouders zelf voor vervoer zorgen.

Visie
Wij laten ons inspireren door de pedagogische visie van Rudolf Steiner: de ontwikkeling van het gevoelsleven en creatieve vorming zijn de basis voor de  ontwikkeling van kinderen.We hebben oog voor de eigenheid van ieder kind en respecteren het tempo en de manier waarop het zich ontwikkelt.