Tarieven

De opvangtarieven van onze BSO’s. Alle locaties en groepen kennen dezelfde tarieven. Er is alleen onderscheid tussen de verschillende opvangblokken (lang, medium, kort, mini). De tarieven worden doorgaans ieder jaar per 1 januari aangepast. Daarbij wordt rekening gehouden met de algemene prijsindex en de CAO kinderopvang, omdat deze twee de meeste invloed hebben op de prijsontwikkeling.

Tarieven BSO Nijmegen april 2024

Tarieven BSO Nijmegen januari 2024