Visie

Bij BSO Nijmegen putten wij inspiratie uit de pedagogische visie van Rudolf Steiner. Wij geloven dat de ontwikkeling van het gevoelsleven en creatieve vorming de fundamenten zijn voor de algehele ontwikkeling van kinderen. Onze benadering is doordrenkt van aandacht voor de unieke eigenschappen van elk kind, waarbij we het tempo en de individuele ontwikkelingswijze respecteren.

Kernprincipes

Ontwikkeling van het Gevoelsleven:
We erkennen en waarderen de emotionele ontwikkeling als essentieel voor het welzijn van kinderen. Door een veilige en ondersteunende omgeving te bieden, streven we ernaar de emotionele intelligentie van elk kind te versterken.

Creatieve Vorming:
Creativiteit is een sleutel tot zelfexpressie en begrip. We moedigen kinderen aan om hun verbeeldingskracht te verkennen en te uiten door middel van diverse creatieve activiteiten, kunst en spel.

Respect voor Eigenheid:
Elk kind is uniek, met zijn of haar eigen talenten, interesses en temperament. We omarmen deze diversiteit en passen onze benadering aan om de individualiteit van elk kind te begrijpen en te ondersteunen.

Respect voor Tempo en Ontwikkelingswijze:
We begrijpen dat kinderen zich op verschillende manieren en in hun eigen tempo ontwikkelen. Onze benadering is flexibel, waarbij we ruimte geven voor individuele groei en zelfontplooiing.

Samenwerking met Ouders/Verzorgers:
We geloven in een nauwe samenwerking met ouders/verzorgers om een holistische benadering van de ontwikkeling van het kind te waarborgen. Door open communicatie en betrokkenheid streven we naar een gezamenlijke inzet voor het welzijn van elk kind.

Bij BSO Nijmegen zijn we toegewijd aan het bieden van een stimulerende en ondersteunende omgeving, waarin kinderen gedijen en hun unieke potentieel kunnen ontplooien op basis van liefde, begrip en respect.